Kamuoyunun gündeminde olan, başta narenciye ile enginar olmak üzere bitkisel üretim ve ticaretini riske atan Asya Turunçgil psillidi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tespit edilmesinin ardından, ticaret kanalları ile yayılma riski oldukça yüksel olan zararlı için KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde harekete geçilmiştir.

Asya Turunçgil psillidi’nin girdiği bölgelerde, zararlının yüksek yumurtlama miktarı ve kısa döngüsü nedeni ile epidemi yaşanabilmektedir. Zararlının direkt olarak bitki özsuyuyla beslenmesinin ve bulaşık olduğu turunçgil alanlarında ana zararlı konumuna gelmesinin yanı sıra Greening veya Huanglongbing'in (HLB) etmeni olan Candidatus Liberibacter asiaticus'un da taşıyıcısıdır. İnsana herhangi bir zararı olmayan psillidi’nin, bitkilere taşıyıcı yönüyle verdiği zarar direk verdiği zararın çok ötesindedir. Bakteri ile enfekte olan ağaçlar ölmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yunus Bayram, Adana Biyolojik Mücadele Enstitüsü Müdürü Dr. Miraç Yayla ve Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü-Entomolog Prof. Dr. Serdar Satar’dan oluşan heyet KKTC’yi 21-23 Aralık 2023 tarihlerinde ziyaret ederek, zararlının tespiti ve zararlı ile mücadele yöntemi geliştirilmesine yönelik ilk çalışmaları yapmıştır.  

Bu ilk saha çalışmasında, zararlının tespiti teyit edilmiş ve başta biyolojik mücadele olmak üzere mücadele planı hazırlanarak eyleme geçilmesi kararı alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yunus Bayram başkanlığındaki genişletilmiş heyet 02.01.2024 tarihinde KKTC’ye tekrar gelerek mücadele planın hayata geçirilmesini ve enginar ihracının güvenli bir şekilde tekrar başlamasını teminen teknik destek vermeye ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte çalışmalarına devam etmektedir.