1974

50 yıldır
hizmetinizde.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ KEİ OFİSİ'NİN GENEL ÇERÇEVE İÇİNDEKİ YERİ

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yürütülen ekonomik ve mali ilişkiler, Türkiye tarafında 2019/193 sayılı karar gereği Cumhurbaşkanı Yardımcısı düzeyinde yönetilmektedir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na danışmanlık yapmak üzere T.C. Teknik Heyeti oluşturulmuştur. Teknik Heyet’in başkanlığını ise Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı yapmaktadır. Teknik Heyet’te; Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığından üyeler bulunmaktadır.

 

Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi'nin başkanlığında, Teknik Heyet’in aldığı kararların uygulanmasını ve izlenmesini yerinde yürütmek ve KKTC ile ilgili işlerinin gerektirdiği koordinasyonun KKTC’de daha etkin ve hızlı yürütülebilmesini sağlamak amacıyla görev icra etmektedir.