Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Görsel iletişim başta olmak üzere çok boyutlu bir imaj çalışmasını ifade eden "Kurumsal Kimlik Klavuzu”, kurum logomuzun kullanım esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Amacımız logomuzun doğru, dengeli ve iletişim faaliyetlerimize olumlu katkı sağlayacak genel bir bütünlük içinde kullanılmasını sağlamaktır. Logomuzu kullanmanız gerektiği durumlarda kılavuzda yer alan kurallar ve uygulama örnekleri doğrultusunda, ilgili bölümleri referans almanızı rica ederiz.