Program Ismi Kurumlar Kaynak Degerlendirme
2022 Sanayicilere Yönelik ; Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı 5.000.000 TL Proje Ön Değerlendirme Sürecinde.
2022 Turizm alanında yeni işletmelere yönelik; Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı - T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği - T.C. Çukurova Kalkınma Ajans 5.000.000 TL Proje Ön Değerlendirme Sürecinde.
2022 Tarım ve Hayvancılara Yönelik: Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı - T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği - T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı 5.000.000 TL Proje Ön Değerlendirme Sürecinde.
2022 Girişimcilik Hibe Programı Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı - T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği - T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı 4.000.000 TL Proje Ön Değerlendirme Sürecinde.
2022 Medya Kuruluşlarına Yönelik Hibe Programı T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği 1.000.000 TL Proje Tamamlanmıştır.
2021 Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı 3.000.000 TL Proje Tamamlanmıştır.
2021 Turizm potansiyelinin geliştirilmesi mali destek programı KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı 3.000.000 TL Proje Tamamlanmıştır.
2021 Tarımsal ve Kırsal Kalkınma mali destek programı KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı 3.000.000 TL Proje Tamamlanmıştır.
2021 Hibeleri Degerlendirme Sonuclari
Tarımsal ve Kırsal Kalkınma mali destek programı 2021
Rekabet gücünün artırılması mali destek programı 2021
Turizm potansiyelinin geliştirilmesi mali destek programı 2021
Ihaleler
Girilmedi

HİBE PROGRAMI HAKKINDA

2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak İle KKTC’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü”  2011 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte T.C. Kalkınma Bakanlığı, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansının teknik yardım ve gözetim görevinde bulunmak üzere görevlendirmiştir. Bu kapsamda Ajans, KKTC’ye aktarılacak kaynağın kullanılması konusunda süreç danışmanlığı görevinde bulunmaktadır  ve bu konuda KKTC’de ilgili bakanlıkların bünyesinde oluşturulacak ekiplere tecrübe aktarmaktadır.

Bu program reel sektörün desteklenmesine yönelik oluşturulan, ekonominin dinamiklerini harekete geçirme konusunda son yıllarda geliştirilen ve uygulanan bir modeldir. Henüz büyüme aşamasında, tesisleşmesini tamamlamamış olan firmaların faiz sarmalına girmesini önlemeye yönelik ancak öz sermayesini de harekete geçirmek suretiyle sorumluluğun altına girmesini hedefleyen bir model olan kısmi hibe programları, kamu kaynağının geri dönüşsüz kullanılmasını içerdiğinden çok sıkı bir değerlendirme ve uygulama sürecini içermektedir. Bu nedenle T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı’nın teknik desteği ile yürütülen ve tamamı profesyonel bağımsız değerlendiriciler tarafından seçilen projeler desteklenmektedir.

Her bir uygulama ile elde edilen geri dönüşler ışığında programlar güncellenmekte ve selektif destek politikaları uygulanmaktadır. Bu uygulamanın bir amacı da firmaların projelerini kendilerinin de detaylı analiz edebilmelerine imkan tanıması nedeniyle eğitici ve kapasite artırıcı bir yönü de bulunmaktadır.

T.C. ve KKTC arasında imzalanan “2013-2015 Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı” çerçevesinde özel sektörün rekabet gücünü ve verimliliği artıran yapısal dönüşüm politikalarının uygulanmasını esas alan bir dizi tedbir geliştirilmiştir. Bu nedenle Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerison yılında bulunduğumuz program süresince üç bakanlık bünyesindeEkonomiye Geçiş Programı kapsamında şekillenmiştir. İlgili bakanlıklar bünyesinde;

 

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

İlgili Bakanlık : Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığı

Programın Amacı : Tarım piyasalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal alanlarda sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasıdır.

 

Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

İlgili  Bakanlık :Başbakan Yardımcılığı EkonomiTurizm Kültür ve Spor Bakanlığı

Programın Amacı : Ülkenin turizm potansiyelinin geliştirilmesidir.

 

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı

İlgili Bakanlık :Başbakan Yardımcılığı EkonomiTurizm Kültür ve Spor Bakanlığı

Programın Amacı :Ülke ekonomisinin rekabet gücünün artırılmasıdır.

 

 

2011-2012 Dönemi

2013-2014 Dönemi

2013-2014 Dönemi

 

Ödenek (TL)

Başvuru

Sayısı

Sözleşme

İmzalanan

Proje Sayısı

Sözleşmeye

Bağlanan

Tutar (TL)

Ödenek (TL)

Başvuru

Sayısı

Sözleşme

İmzalanan

Proje Sayısı

Sözleşmeye

Bağlanan

Tutar (TL)

Ödenek (TL)

Başvuru

Sayısı

Sözleşme

İmzalanan

Proje Sayısı

Sözleşmeye

Bağlanan

Tutar (TL)

Rekabet Gücünü Artırılması Mali Destek Programı

4.500.000

80

26

4.200.00

6.200.000

59

40

6.077.000

4.000.000

80

20

4.000.000

Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

5.000.000

49

18

2.675.000

5.000.000

49

17

3.118.000

4.000.000

55

29

4.000.000

Turizm Potansiyelinin

Geliştirilmesi Mali Destek Programı

3.000.000

43

18

2.240.000

5.000.000

43

23

2.900.000

3.000.000

65

15

3.000.000

TOPLAM

12.500.000

172

62

9.115.000

16.200.000

151

80

12.095.000

11.000.000

200

64

11.000.000

 

                                                                 2011-2012, 2013-2014, 2013-2014 Dönemleri Boyunca Toplam

 

 

 

Sözleşme İmzalanan

Proje Sayısı

 

Sözleşmeye Bağlanan

Tutar (TL)

Tahmini Yatırım (TL)

 

 

 

Rekabet Gücünü Artırılması Mali Destek Programı

 

86

14.277.000

28.554.000

 

 

 

Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

 

64

9.793.000

19.586.000

 

 

 

Turizm Potansiyelinin

Geliştirilmesi Mali Destek Programı

 

56

8.140.000

16.280.000

 

 

 

TOPLAM

 

206

32.210.000

64.420.000