Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren sera üreticilerine hibe desteği verildi.

Toplamda 245 üreticiye 10 milyon TL’lik Katkı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Genel Tarım Sigortası Fonu’nda, 2022-2023 üretim sezonunda “sera” kaydı olan, kontrolleri yapılmış 245 sera üreticisine bir defaya mahsus toplam 10.676.612,50 TL hibe desteği verildi.

Bu destekle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin seracılık sektörünün devamlılığı ve gelişimi hedefleniyor. Üreticiler, hibe desteklerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden alabilirler.