Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında yürütülen e-Devlet projeleri, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türksat heyeti tarafından yerinde incelendi.

Türkiye’de dijital dönüşüm ve e-Devlet hizmetlerinin gelişmesi yönündeki çalışmaları yöneten Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, altyapı projeleri ve dijital dönüşüm faaliyetlerinin Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de vatandaşlara yansıtılmasına büyük önem veriyor.  Bu yöndeki çalışmaları yakından takip etmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türksat Heyeti, imzalanan protokoller kapsamında; kamuda dijital hizmetlere geçilmesine finansal, teknik, bilgi ve tecrübe desteği sağlıyor.

Heyet tarafından, Türkiye’nin finansal desteğiyle 2012 yılından günümüze devam eden çalışmalara paralel olarak, yakında hayata geçecek olan Kamu Yönetim Sistemi, e-MEB, e-Sağlık ve e-Gümrük alanlarında saha ziyaretlerinde bulunurken, e-Nüfus ve e-Kimlik projelerinin bakım kabul süreçleri gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki dijital dönüşüm adım adım tamamlanırken hızlı ve güvenli kamu hizmetlerinden faydalananların sayısı da giderek artıyor.