Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 2022 yılında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında yürütülen “İletişim Faaliyet ve Projelerine Katkı Projesi”, medya mensuplarına ve kuruluşlarına toplamda 1.000.000 TL hibe desteği sunuyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren medya kuruluşlarının kapasitelerini artırmayı, KKTC’nin tarih, kültür, spor ve sosyal yaşamının kitlelerle paylaşılmasının önünü açmayı, KKTC ile Türkiye’deki medya kuruluşlarının iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan proje kapsamında aktarılacak kaynak, 3 ayrı öncelik kategorisine göre değerlendirilecek.

Öncelik 1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren medya kuruluşlarının kapasitelerini artıracak proje ve faaliyetler.

Öncelik 2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti medya kuruluşlarının iş birliğini geliştirecek proje ve faaliyetler.

Öncelik 3: Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayata geçirdiği proje ve desteklerin tanıtımını yapmaya, iletişim araçları vasıtasıyla görünürlüğünü sağlamaya yönelik kısa film ve belgesel faaliyetleri.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı olan 1.000.000 TL’nin 400.000 TL’si Öncelik 1, 240.000 TL’si Öncelik 2, 360.000 TL’si ise Öncelik 3 kategorileri için tahsis edilecek.

"İletişim Faaliyetlerine Katkı Projesi"ne Kimler Başvurabilir?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulmuş Basın Yasası, Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası, Bilişim Suçları Yasası ile bu yasalara dayanılarak hazırlanan mevzuatlara uygun faaliyetler yürüten gazete, dergi, internet gazetesi, radyo ve televizyonlar,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dernekler Yasası altında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (dernek, platform, federasyon, konfederasyon ve merkezleri yurt dışında bulunan yabancı uyruklu derneklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcilikleri) ve kendi yasası ile medya alanında faaliyet gösteren birlikler,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basın Kartı Komisyonu tarafından basın kartı verilen, yerli veya yabancı bir basın-yayın kuruluşunda kadrolu, sözleşmeli veya telif ya da ücret karşılığında yazar, yönetmen, muhabir, kameraman, fotoğrafçı, karikatürist ve benzeri sıfatlarla haber alma, işleme, iletme veya görüş, fikir belirtme görevi üstlenen, kamuoyunun haber alma, öğrenme, bilgilenme ihtiyacını yerine getiren ve asli işi ile başlıca geçim kaynağı bu olan kişiler.

Başvuru için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Başvurular, 07.10.2022 tarihine kadar “Başvuru Rehberi”nin ekinde bulunan “Başvuru Formu” ve talep edilen diğer belgeler ile birlikte yapılmalıdır. Tüm belgeler bu linkten temin edilebilir.

Projeye dair soru sormak isteyen kişiler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği KEİ Ofisi’ne gelerek danışabilirler ya da 0 392 610 0700 telefonu arayarak bilgi alabilirler.