Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koordinasyonunda Türkiye’de uygulanmakta olan aktif işgücü programları kapsamında düzenlenmekte olan mesleki eğitim kursları modelinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uygulanması için çalışmalar başladı. 9-11 Kasım tarihlerinde KKTC’ye gelen heyet, ilgili kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmelerde bulundu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü tarafından KKTC’nin ilgili kurumlarıyla gerçekleştirilen görüşmelerin akabinde, söz konusu modelin KKTC'de uygulanabilmesi için İŞKUR'un yanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile başlayan çalışmanın ilk toplantıları gerçekleştirildi.

Yapılacak iş ve işlemlere yönelik istişarelerde ve çalışma ziyaretlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkililer bulundu.

Gerçekleştirilen Toplantılarda İşgücü Piyasası Araştırması Üzerinde Duruldu

Ziyaret kapsamında, KKTC’de Mesleki Eğitim Kurumlarının güçlendirilmesi ve Mesleki Eğitim branşlarının geleceğin mesleklerine uyumlanacak şekilde, Türkiye Cumhuriyeti İŞKUR iş birliğiyle güncellenmesi amacıyla işverenlerin ihtiyaçları ve mevcut iş gücünün yeterliliğini ölçen bir saha araştırması da yapıldı. Araştırma sonrasında KKTC’de ihtiyaca göre mesleki eğitim kursları açılacak ve kurs müfredatları Türkiye’den ilgili kurumlarca desteklenecek.

Kadınlara Pozitif Ayrımcılık Yapılması ve Kadınların İş Gücüne Katılımı Desteklenecek

Toplantılar kapsamında ayrıca KKTC’de kadınların işgücü piyasasındaki mevcut durumu ve kadınların ekonomik güçlenmesi bağlamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi edinilmesi ve yapılabilecek iş birlikleri hakkında istişarelerde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KKTC İstatistik Kurumu, Gençlik Dairesi, YÖDAK ve ilgili meslek örgütleri ile gerçekleştirilen toplantılarda elde edilecek verilere dayalı olarak 2022 yılında KKTC’de düzenlenecek mesleki eğitim kurslarının belirlenmesi öngörülmektedir.

Yapılan görüşmelerde KKTC’deki mevcut mesleki ve teknik eğitim sisteminin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun nitelikli iş gücünün yetiştirecek yapıya kavuşması için yapılması gereken çalışmalar da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin de katılımıyla istişare edildi. Ziyaret sonucunda elde edilecek veriler mesleki eğitim kurslarının programlanmasına ışık tutacak.

KKTC’de Gerçekleştirilecek Mesleki ve Teknik Eğitimler Ekonomik Büyümeye ve Sosyal Gelişimine Katkı Koyacak 

Bireylerin belirli bir uzmanlık alanında mesleki beceri ve deneyim kazandığı bir süreç olan mesleki eğitimlerdeki sürecin kalitesi, bireylerin istihdam edilebilirliğini artırdığı gibi aynı zamanda ekonomideki rekabet gücüne de katkı sunmaktadır. Bu kapsamda, mesleki eğitimden beklenen sonuçların elde edilebilmesi için başlangıçta belirli bir planlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu planlamanın yapılması amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler soncunda iş gücü piyasasının hem bugüne hem de geleceğe yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanıyor.