Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dijitalin Hızıyla Gelişiyor!

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hızlı ve verimli hizmetlerle buluşmasına destek oluyor.
“KKTC'de Nirengi Ağı Oluşturulması Projesi” kapsamında, KKTC nirengi ağının oluşturulması, kadastral haritaların yenilenmesi ve metrik sisteme çekilmesi, tapu otomasyonu ve tapu kütüklerinin yenilenmesi ve 1/2000 ölçekli ortofoto haritalarının üretilmesi faaliyetleri ile proje tamamlandı.

“KKTC'de Nirengi Ağı Oluşturulması Projesi” Kapsamında 2011-2020 Yıllarında, Güncel Rakamlarla 80 milyon TL Kaynak Aktarımı Yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, KEİ Ofisi koordinasyonu ve finansman desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı iş birliği içerisinde gerçekleşen faaliyetlere, 2011-2020 tarihleri arasında 80.226.085,44 TL kaynak aktarıldı.
KKTC'de Nirengi Ağı Oluşturulması Projesi ile Ekonomik,  Verimli ve Hızlı Hizmet Sunulması Sağlanacak.

KKTC’de Nirengi Ağı Oluşturulması Projesi sayesinde;

■    Kadastro paftaları ve mülkiyet kayıtları metrik sistemde, güncel, sayısal, hukuken geçerli halde toprakla ilişkili yatırımlara altlık teşkil edebilecek bir duruma gelmiştir.

■    Kentleşme, imar, kamulaştırma, toplulaştırma, kentsel dönüşüm gibi faaliyetler çok daha ekonomik, verimli ve kısa zamanda sonuçlanacaktır.

■    Tüm tapu kayıt bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılmış ve üç ayrı kütükte yürütülen tapu sicil çalışmaları tek tapu kütüğüne dönüştürülmüş, yapılan işlemlere hız kazandırılmıştır.

■    Tüm kadastral ve tapu bilgileri sayısal hale gelmiş, buna göre istenilen amaca yönelik program yazılımları daha kolay yapılabilecek ve kullanıcıya çevrimiçi (online) olarak bilgilere erişebilme imkânı sağlanacaktır.