2018 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Kaynaklarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Sağlanan Hibelerin Kullanımına İlişkin Protokol kapsamında yürütülen "ÜNİVERSİTELERİN BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROJESİ" ödeneklerinden yararlanmak isteyen öğretim üyelerinin, proje teklif dosyalarını Üniversitelerinin Bilimsel Araştırma Projelerinden Sorumlu Birimlerine iletmeleri, söz konusu Üniversite Birimlerinin ise konsolide edilmiş Proje tekliflerini en geç aşağıda belirtilen tarihe kadar KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KEİ Ofisi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2018 Saat: 16:00

Proje Teklif Formuna linkten ulaşabilirsiniz.