Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ), KKTC Başbakanlığı ile işbirliği içinde bir girişimcilik projesine 20 milyon TL finansal destek sağlıyor. Proje, 1987 ve sonrası doğumlu KKTC vatandaşlarını hedefleyerek, girişimcilik ve iş kurma konusunda eğitim, danışmanlık ve hibe desteği sunmayı amaçlıyor.

Bu girişimcilik projesi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği KEİ Ofisi’nin sağladığı finansman ile Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA)'nın koordinasyonunda ve Türk Bankası'nın eğitim sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Projede üç ana öncelik alanı belirlenmiştir:

  1. Teknoloji ve yenilikçi iş fikirleri - Azami destek %75 oranında, en fazla 750.000 TL.
  2. Geleneksel iş fikirleri - Azami destek %75 oranında, en fazla 500.000 TL.
  3. KKTC ekonomisine değer katacak, ihracat odaklı ve marka değeri yüksek iş fikirleri - Azami destek %75 oranında, en fazla 2.000.000 TL.

Başvurular 24 Ocak - 11 Mart 2024 tarihleri arasında elektronik olarak alınacak. Program için 12-16-28 Şubat – 6 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak olan bilgilendirme toplantıları https://yaga.gov.ct.tr/ web sayfasından takip edebilir.

Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru koşulları https://kobigem.gov.ct.tr/ ve https://yaga.gov.ct.tr/ adreslerinde bulunabilir. Başvurular https://girisimcilik.kei.gov.tr adresinden yapılabilir.

 

Daha fazla yok.