Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, İstatistik Kurumu’nun Eylem Planı’na ilişkin uluslararası norm ve standartlarda istatistik üretimi için teknik destek sağlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstatistik Kurumu ile Ocak 2021'de imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde yürütülen faaliyetlerden "Milli Gelir Hesaplama" konusuna ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyetlerini sürdürüyor.

TÜİK’i temsilen katılım sağlayan Dönemsel Hesaplar Grup Başkanı Mehmet ILGAR ve Yıllık Hesaplar Grup Başkanı Mehmet Akif DAVARCI, 17 Ekim’de başladıkları ziyaretlerini 21 Ekim’e kadar sürdürerek 3 gün boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışmalarını tamamlayacak.

Mutabakat Zaptı ile katılımcılar arasında istatistik alanında iş birliği sağlanması, KKTC İstatistik Kurumu personelinin teknik ve mesleki kapasitesini güçlendirmek amacıyla teknik yardım programı uygulaması ve KKTC istatistik hizmetlerinin  kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir ve güncel istatistik veri üretme kapasitesinin arttırılmasını sağlamanması amaçlanmaktadır.