Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 2021 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında uygulanan KKTC Girişimcilik Projesi’nde, eğitim ve birebir danışmanlık süreçlerini tamamlayan girişimcilerimiz, komite sunumlarını gerçekleştiriyor.

29 Kasım 2021 tarihinde ilan edilen ilk aşamayı geçen girişimci adayları, iki aylık süre zarfında verilen eğitim ve danışmanlıklar neticesinde projelendirdikleri iş fikirlerini 3 gün boyunca komiteye sunacaklar.

Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı YAGA’nın koordinasyonu, Girişim Merkezi'nin teknik danışmanlığı, Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) eğitim sponsorluğu ve KEİ Ofisi’nin finansman desteğiyle gerçekleştirilen KKTC Girişimcilik Projesi; KKTC’nin sosyo-ekonomik kalkınmasına ve uzun dönemde sürdürülebilir işletmelerin kurulmasına katkı sağlamayı, istihdamın artırılmasını desteklemeyi ve KKTC’yi bölgede girişimcilik ekosistemi açısından cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.