Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan 2022 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çiftçisine destek olacak politikaların belirlenmesinde büyük rol oynayacak "Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Bölge Toplantıları", 29 Kasım tarihinde Güzelyurt'ta başladı. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin büyümesinde önemli bir konuma sahip olan kırsal kalkınma hareketi, bölgesel gıda arz güvenliğinin tüm dünya tarafından görünür duruma geldiği salgın sonrası dönemde, daha da önem kazanmış bulunuyor.  Şimdiye kadar tarım, turizm, sanayi ve girişimcilik alanlarına özel programlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin kalkınmasını amaçlayan ve Türkiye Cumhuriyeti finans desteğiyle yürütülen hibe programlarına ek olarak başlatılan "Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Bölge Toplantıları", Kıbrıs Türk çiftçi ve hayvan üreticilerinin ihtiyaçlarının tespitinin doğru yapılmasını amaçlıyor.

29.11.2022 tarihinde, Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ilk bölge toplantısında, KKTC Tarım Bakanlığı tarafından sunum yapıldı. Sunumda hibe programlarına  başvuru yapmak isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına web sitesi üzerinden giriş ve başvuru yapma süreçlerine dair detaylar aktarılarak öğrenme süreçleri kolaylaştırıldı. Sunum sonunda üreticilerin hibe programları kapsamına girmeyen taleplerinin tespitine yönelik olarak anket ve formlar dolduruldu. Söz konusu anket ve formlar neticesinde taleplerin tespit edilerek karşılanması amaçlanıyor.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları (4K, Gİ-KA KOOP, İKD), TİKA, YAGA, Çukurova Kalkınma Ajansı ile iş birliği içerisinde 11 bölgede halkın katılımına açık bir şekilde gerçekleşecek toplantıların ikincisi, 2 Aralık Cuma  günü Lefke’de LAÜ Sinema Salonu'nda saat 10’da düzenlenecek.