Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, KKTC’de sürdürülebilir bir hayvancılık sektörünün oluşturulması ile halkın güvenli hayvansal gıdaya ulaşımının sürekliliğinin sağlanmasını destekleyerek, bu yöndeki projelere finans desteği veriyor.

KEİ Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca, Tarımsal Hibe ve Yatırım Desteği Programı Projesi; Süt Sağım Makinesi ve Süt Soğutucu Depo Yatırımları Desteği Proje kapsamında, süt ve süt ürünlerinde hijyen ve kalitenin artırılması amacıyla 500.000,00 TL hibe katkısı yaptı.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi tarafından yürütülen Süt Sağım Makinesi ve Süt Soğutucu Depo Yatırımları Desteği Proje’si ile sıcak süt veren hayvan üreticilerinin desteklenmesi, soğuk zincire veya soğutulmuş süt üretimine geçişlerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, projeye başvuruları onaylanan 27 üreticiye 500.000,00 TL hibe desteği verildi.