Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile işbirliğinde hazırlanan KKTC Girişimcilik Projesi'ne 2 milyon TL finans desteği sağlıyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, yurtdışında eğitim görmüş ve/veya çalışmış KKTC’ye dönüş yapan gençlerin, pandeminin sosyo-ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik iş fikirleri, teknoloji geliştirme iş fikirleri ile ekonominin ithalata bağımlılığını azaltacak ve ihracatını stratejik olarak artıracak iş fikirleri odak noktası olarak hedeflenen 1980 ve sonrası doğumlu gençlere “Girişimcilik Hibe Projesi” kapsamında proje teklif çağrısı ilanına çıktı.

Proje, KKTC’nin sosyo-ekonomik kalkınmasına ve uzun dönemde sürdürülebilir işletmelerin kurulmasına katkı sağlamayı, istihdamın artırılmasını desteklemeyi ve KKTC’yi bölgede girişimcilik ekosistemi açısından cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı YAGA’nın koordinasyonu ve Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) eğitim sponsorluğu ile gerçekleştirilecek girişimcilik projesinde, belirlenen öncelik alanları şöyle:

Öncelik 1:

Teknolojik ve Yenilikçi iş Fikirleri. Destek tutarı azami %75 oranında 100.000 TL’ye

Öncelik 2:

Yenilikçi iş fikrine sahip Mart 2019 sonrası kurulan ve kurulacak başarılı girişimcilere de işletmelerini geliştirebilmeleri amacıyla azami %75 oranında 60,000TL’ye kadar destek verilmesi hedeflenmektedir.

Girişimcilik Programı kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.000.000 TL’dir. 

Başvuruları 1-5 Kasım 2021 tarihleri arasında elektronik olarak alınacak program için 12 ve 25 Ekim tarihlerinde 15:00 saatlerin de online bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Uygulama Esasları ve eklerinin tamamı https://ekonomi.gov.ct.tr ve https://yaga.gov.ct.tr/  internet sitelerinden temin edilebilir. 1 Kasım 2021 ve 5 Kasım 2021 tarihleri arasında http://tcgirisimci.kei.gov.tr adresinden başvurular yapılabilir.