Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında verilecek kısmi hibe desteği için başvurular 25 Ekim 2021’de başladı.

Sanayi, Tarım ve Turizm Sektörleri için sektör başına 3 milyon TL hibe verilmesi öngörülen program kapsamında, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile iş birliği içerisinde toplam 9 Milyon TL kısmi hibe desteği verilecek.

02 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek olan başvurular, http://tchibe.kei.gov.tr/ adresinden online olarak yapılacak.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgiye; ilgili bakanlıkların, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nin ve Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı-YAGA’nın internet sitelerinden ulaşılabilmektedir.