Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren hayvancı ve çiftçilere hibe desteği verildi.

Hayvancı ve Çiftçilere Destek Programı, sürdürülebilir tarımsal ve hayvansal üretimin önemini bir kez daha gösterdiği, küresel ekonomik koşulların zorlaştığı bu dönemde, kırsal kesimdeki Kıbrıs Türk üreticisine faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak için destek olmayı hedefliyor.

TOPLAMDA 9.834 ÜRETİCİYE, 105 MİLYON TL’LİK KATKI

Tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamasının yanı sıra yerli üretimi de teşvik edecek program kapsamında 2021 yılı üretim sezonunda bitkisel üretim, küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık kaydı olan ve kontrolleri yapılmış toplamda 9.834 üreticiye, 105 milyon TL’lik hibe desteği verildi.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütülen program, pandemiyle birlikte tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz ve yerli girdi artışının üretimi zorlaştırdığı dönemde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki çiftçilere, küçükbaş hayvan üreticilerine, arıcılara ve balıkçılara katkı sağladı.

2021 yılında, 1000 TL ile 2999 TL arasında doğrudan gelir desteği alanlara net 8.600 TL, 3000 TL ile 9999 arasında doğrudan gelir desteği alanlara net 10.000 TL, 10.000 TL ile 100.000 TL arasında doğrudan gelir desteği alanlara net 13.500 TL katkı sağlandı. Toplam 9834 üreticiye, 104.651.900,00 TL’lik ödeme yapıldı.