Kıbrıs Türk çiftçi ve hayvancısının ihtiyaçlarının doğru tespiti için KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile iş birliği içerisinde düzenlenen “Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Köy Toplantıları”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının fiziksel katılımıyla verimli sonuçlar almaya devam ediyor.

Toplantılarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlama ve yerli üretimi teşvik etme amacıyla Türkiye Cumhuriyeti tarafından finans desteği sağlanan hibe programlarının web sitesi üzerinden giriş ve başvuru yapma süreçlerine dair detaylar aktarılıyor, üreticilerin hibe programları kapsamına girmeyen taleplerinin tespitine yönelik olarak anket formları dolduruluyor.

Çiftçi ve hayvancıların ihtiyaçları ve taleplerini doğru tespit edebilmek amacıyla hazırlanan anket formları, toplantılara fiziksel olarak katılım gösteremeyen üreticilerin de görüşlerini alabilmek amacıyla elektronik ortamda paylaşılıyor. Böylece projenin herkes tarafından erişilebilir olması amaçlanıyor.

Toplamda 11 bölgede gerçekleşecek olan toplantılara katılamayan üreticiler, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak anket formunu elektronik ortamda doldurabilirler.

https://kirsalkalkinma.kei.gov.tr

Toplantılara katılma imkânı olan üreticiler, program duyurularını Instagram, Facebook, Linkedin ve Twitter platformları üzerinden KEİ Ofisi sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.