“2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” 7 Haziran 2023 tarih ve 32214 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayınlanmış olup Anlaşma uyarınca:

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Eylem Planında yer alan 11 Reform alanında 85 Eylemleri gerçekleştirmeyi ve mali disiplin çerçevesinde, kamu maliyesi için gelir artırıcı ve gider azaltıcı tedbir, reform ve yasaları hayata geçirerek, Anlaşma süresince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2023 Mali Yılı Bütçe Yasasında yerel bütçe açığını azaltmayı taahhüt ederken; 
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 6 milyar 400 milyon TL’ye kadar olmak üzere hibe ve 3 milyar 100 milyon TL’ye kadar olmak üzere kredi olarak yardımda bulunmayı taahhüt etmiştir.

Hibe yardımları çerçevesinde “Altyapı ve Reel Sektör Projeleri ile Faaliyet” ödeneklerine toplam 4 milyar 100 milyon TL kaynak ayrılırken; Savunma ödeneklerine toplam 2 milyar 300 milyon TL destek sağlanacaktır.

Altyapı ve Reel Sektör alt proje ve faaliyetleri, Anlaşmanın 13. maddesi uyarınca en geç 1 ay içerisinde KEİ Ofisi ve KKTC Maliye Bakanlığınca belirlenecek ve imza altına alınacaktır.

Kredi yardımlarında ise Kamu Sektörü (Cari Bütçe Açığına Katkı) için 1 milyar 600 milyon TL, Reform Destekleme ödeneği olarak 1 milyar 300 milyon TL ve Kamu Sektörü (Diğer) kalemine 200 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyar 100 milyon TL’ye kadar olmak üzere kaynak ayrılmıştır.

Anlaşmayla birlikte imzalanan, iki ülke arasında işbirliği çerçevesini ortaya koyan amaç ve politikaların yer aldığı “İşbirliği Çerçeve Belgesi”nde ise 23 işbirliği alanı tespit edilmiştir.

Anlaşmanın 5. Maddesi uyarınca en geç 1 ay içerisinde KKTC Merkezi İdarelerinde ve Bağlı Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilebilecek personel sayılarının tespitine ve izlenmesine ilişkin olarak iki ülke Teknik Heyet Başkanları arasında Mutabakat Zaptı imzalanacaktır.

Anlaşmanın tam metnine aşağıda sunulan linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/06/20230607-1.pdf