Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı KOBİ Geliştirme Merkezi’nin (KOBİGEM) yürüttüğü Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi kaynaklı VII. Esnaf ve Hizmet Sektörüne yönelik faiz destek programı açıklanmıştır.

Programdan esnaf ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerden yıllık cirosu bir milyon TL'nin altında olan işletmeler yararlanacaktır, (3 ay içerisinde kurulan yeni işletmeler de yararlanabilir, bu işletmelerden kuruluş belgesi istenecektir). Program; mal ve hizmet alımı, işletmeyle ilgili tadilat, enerji verimliliğine dönük yatırım, demirbaş, makine ve teçhizat alımlarını kapsayacaktır.

Krediler, sadece faiz destek programı protokolünün şartlarını kabul eden Bankalar aracılığı ile kullandırılacaktır. Söz konusu bankaların listesi ve konu ile ilgili yayınlanan kredi programı  protokolü için lütfen tıklayınız.