2017 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Kaynaklarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Sağlanan Hibelerin Kullanımına İlişkin Protokol kapsamında yürütülen:
"BELEDİYE VE KÖYLERİN ALTYAPI YATIRIMLARINA KATKI PROJESİ" ödeneklerinden yararlanmak isteyen Belediyelerin, proje teklif dosyalarını en geç aşağıda belirtilen tarihe kadar KKTC İçişleri Bakanlığı ve KEİ Ofisi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.
Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2017 Saat: 16:00
Proje Bilgi Formuna KKTC İçişleri Bakanlığı ile KEİ Ofisi ve www.kei.gov.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.