KKTC-Fonksiyonel-Kurumsal Analiz Raporu
KKTC’de Yükseköğretim Durum Tespit Raporu
KKTC’de İşgücü Piyasası Araştırma Raporu
Güney-Kuzey Ticaretin Kayması Durum Tespit Raporu
KKTC’de Kayırdışı Ekonomi (Nedenler-Çözümler)Raporu
KKTC Medya Analiz Raporu
KKTC’de Kanser Araştırma Projesi
K. Vakıflar İdaresi Kurumsal Arkaplan Raporu
RAPORA KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ’NDEN ULAŞILABİLİR
KKTC Sanayi Strateji Raporu
KKTC Sanayi Envanteri Çalışması 2015
KKTC Sanayi Envanteri Çalışması 2015 ALT SEKTÖR İNCELEMESİ
KKTC Sanayi SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM RAPORU
KKTC Sanayi STRATEJİ RAPORU 2017-2021