Ömer Cihan

Koordinatör

Bülent Koçak

Uzman Müşavir
(Ulaştırma, Tarım, E-devlet ve Altyapı Yatırımları ve Diğer Kamu Hizmetleri Sektörleri)

İ. Cemal Demirci

Uzman Müşavir
(Turizm, Sanayi, Ticaret, Madencilik, Kültür, Sağlık, İletişim ve Sosyal Hizmet, E-devlet ve Altyapı Yatırımları Sektörleri)

M. Yasin Saatci

Uzman Müşavir
(Yükseköğrenim, Eğitim, Savunma, Güvenlik ve Adalet, Diğer Kamu HizmetleriSektörleri)