Bilal Kendirci

Koordinatör

Durmuş Yavuz

Kültür Sektörü, Eğitim Sektörü, Savunma, Güvenlik ve Adalet Sektörleri, Ulaştırma Sektörü,

Diğer Kamu Sektörü

Nebi Çelik

Tarım Sektörü, Yükseköğrenim Sektörü, Turizm Sektörü, Sanayi,

Ticaret, Madencilik Sektörleri