“Hibe Programlarının KKTC Ekonomisine Etki Analizi” başlıklı bilgilendirme toplantısı düzenledi
img

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, “Hibe Programlarının KKTC Ekonomisine Etki Analizi” başlıklı bilgilendirme toplantısı düzenledi

Başkent Lefkoşa’da Golden Tulip Otel’de gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan Büyükelçi Kanbay, “Türkiye ile KKTC arasında 2010 yılında imzalanan ekonomik işbirliği anlaşmasından sonra Türkiye’nin KKTC’ye katkılarının bütçe açıklarını kapatmaktan, reel sektörün desteklenmesine kaydığını vurguladı.

“KKTC’YE VERİLEN KAYNAK MİKTARI KORUNURKEN ÖNCELİK REEL SEKÖRE KAYDIRILDI” 

Kanbay konuşmasında şunları kaydetti:

“Hepimizin bildiği gibi iki ülke arasında imzalanan 3 yıllık ekonomik protokoller çerçevesinde her yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kaynaklarından KKTC’ye önemli bir kaynak aktarılmaktadır. Aktarılan bu kaynak beş ana başlık altındadır: 1- Bütçe açığına katkı 2- Reform destekleme ödeneği 3-Savunma giderleri 4- Alt yapı yatırımları ve 5-Reel sektör desteğidir.

2010 yılı sonrası politikamız KKTC’ye ayrılan kaynağın düzeyi korunurken önceliğin bütçe açıklarının kapatılmasından alt yapı ve reel sektörün desteklenmesine kaydırılmasıdır. Bu çerçevede, 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Türkiye Cumhuriyeti’nden sağlanan kaynak ile KKTC’de projelerin kısmi hibe ile desteklenmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Çukurova Kalkınma Ajansı’nı teknik yardım ve gözetim görevlerinde bulunmak üzere görevlendirmiştir. Ajans KKTC’ye aktarılacak kaynağın kullanılması konusunda süreç danışmalığı görevinde bulunmaktadır ve bu konuda KKTC’de ilgili Bakanlıkların bünyesinde oluşturulan ekiplere tecrübe aktarmaktadr.

2011 yılında projenin yürülüğe girmesi ile birlikte her yıl Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi finansmanı, Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ve KOBİGEM koordinatörlüğünde ilgili Bakanlıklar’ın gözetiminde tarım, turizm ve sanayi sektörlerinde kısmi hibe destek programları yürütülmüştür ve yürütülmeye devam edilecektir.

“MODEL EKONOMİNİN DİNAMİKLERİNİ HAREKETE GEÇİRME AMAÇLIDIR”

Büyükelçi Kanbay  “programın, reel sektörün desteklenmesine yönelik olarak oluşturulan, ekonominin dinamiklerini harekete geçirme amaçlı bir model olduğunu ve son yıllarda geliştirildiğini de belirtti ve şunları söyledi:

“Henüz büyüme aşamasında, gelişmesini tamamlamamış olan firmaların uygun finansmana erişimini sağlarken aynı zamanda kendi öz sermayelerini de  harekete geçirmektedir. Araştırma sonucu da göstermektedir ki, bu programdan yararlanan frmaların % 80’i hibe programı olmasaydı yatırım yapmayacaklardı.”

Değerli üniversite hocalarımızın hazırladıkları etki analizi sonuçlarına göre 2011-2016 yılları arasında hayata geçen hibe projeleri ile firmaların üretim kapasiteleri, üretim çeşitleri gelişmiş ve ekonomi için çok önemli yeni istihdam sağlanmıştır.

Ayrıca modern yeni yatırımlarla birlikte üretim artışına rağmen enerji tasarrufu olmuştur. Çevresel atıklar azalmıştır. Bunlar sürdürülebilir kalkınma için azımsanmayacak bir katkıdır. 2017 yılında bu programdan yararlanma hakkını kazanan bazı firma isimlerine baktığımız zaman da bu sonuçlar doğrulanmaktadır.

2017 için “Büyük makinelerle büyük işler”, “Kıbrıs’ın çöpü yok, insanların huzuru çok.”. “Adada yerli üretim evde sağlıklı tüketim”. “Doğrmayı artırdık ülke ekonomisine katkı sağladık”. “ Yumurta üretiminde modernizasyon ve kapasite artışı”. “Bal üretiminde ekipman modernizasyonu” ve bunun gibi proje başlıkları önümüzde duruyor.

Yine 2017 Turizm programında 4’ü Lefkoşa suriçi, 3’ü Gazimağusa kaleiçi olmak üzere toplam 7 proje kısmi hibe almaya hak kazanmıştır.

 “ GENÇ GİRİŞİMCİLİK PROJESİ HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay  “ekonomik faaliyetler bağlamında katma değer ve verimlilik artışı sağlayacak yatırımların ekonomiye kazandırılması ve bu yolla KKTC ekonomisinin güçlendirilmesi amacıyla kısmi hibe programlarının yanında faiz destekli kredi programlarının finansmanı sağlamakta olduklarını da açıkladı”.

“Tüm bunların dışında genç girişimcilerin ve yeni iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla 2016 yılından itibaren “KKTC girişimcilik projesinin” hayata geçirildiğini belirten Kanbay konuşmasını şöyle tamamladı:

“Ayrıca genç ve kadın girişimcileri destekleyen istihdam dostu programlar geliştirilmesi, kalkınmada öncelikli yörelerdeki küçük işletmelere, vatandaşlara, bireylere hitap edecek mikro kredilerin geliştirilmesi amacıyla KKTC makamlarıyla eşgüdüm içerisinde çalışmalarımız büyük bir heyecanla hevesle devam etmektedir.

 

 

 

Haberlere Dönmek İçin Tıklayınız