2018 Kısmi Hibe Mali Destek Programları Açıklandı
img

2011 tarihinden itibaren her yıl T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi finansmanı, Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ve Ekonomiden sorumlu Bakanlık bünyesinde hizmet veren KOBİ Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) Koordinasyonunda yürütülen ilgili Bakanlıkların “Mali Destek Kısmi Hibe Programları” ilan edildi.

2011 ve 2017 yılları arasında “Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı” “Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” ve “Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” başlıklarında 6 program yürütülmüştür. Programlarla, toplam 414 projeye yaklaşık 70 Milyon TL mali kaynak tahsisi sağlanarak 145 Milyon TL kaynak yatırım için faaliyete geçirilmiştir.

2018 mali yılında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, kısmi hibe programları için toplam 13.000.000 TL kaynak tahsis edilmiştir.

2018 yılı için ilana çıkılan programların genel amaçları;

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı 4.000.000 TL

  • Tarım piyasalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal alanlarda sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasıdır.

Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 4.000.000TL

  • Ülkenin turizm potansiyelinin geliştirilmesidir.

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı 5.000.000TL

  • Ülke ekonomisinin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Bu programlar çerçevesinde ilk defa %65-%75 oranına kadar hibe desteği sağlanacaktır. Programlar ile ilgili başvuru rehberleri ve başvuru dokümanları Bakanlıkların, T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve KOBİGEM internet sayfalarında yayınlanacaktır. Başvurular 17-18-19 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

 

EĞİTİM TOPLANTILARI

12-13 Kasım 2018

Yer: KKTC Kalkınma Bankası Konferans Salonu

Saat: 09:00-17:00

Haberlere Dönmek İçin Tıklayınız