2017 Kısmi Hibe Mali Destek Programları Açıklandı
img

15 Kasım 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında “Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak ile KKTC’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü” (Protokol) imzalanmıştır. Protokol çerçevesinde belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda 2011 tarihinden itibaren her yıl T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi finansmanı, Çukurova Kalkınma Ajansı teknik destek ve Ekonomiden sorumlu Bakanlık bünyesinde hizmet veren KOBİ Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) Koordinasyonunda ilgili Bakanlıkların “Mali Destek Kısmi Hibe Programları” ilan edildi.

Bu kapsamda 2011 ve 2016 yılları arasında “Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı” “Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” ve “Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” başlıklarında 5 program yürütülmüş olup toplam 336 projeye yaklaşık 53 Milyon TL mali kaynak tahsisi sağlanarak 106 Milyon TL kaynak yatırım için faaliyete geçirilmiştir.

2017 mali yılında Turizm ve Cevre Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, kısmi hibe programları için toplam 12.000.000 TL kaynak tahsis edilmiştir.

2017 yılı için ilana çıkılan programların genel amaçları;

 Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı 4.000.000 TL

  • Tarım piyasalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal alanlarda sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasıdır.

Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 3.000.000TL

  • Ülkenin turizm potansiyelinin sağlanmasıdır.

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı 5.000.000TL

  • Ülke ekonomisinin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Bu programlar çerçevesinde %50-%75 oranına kadar hibe desteği sağlanacaktır. Başvurular 20-21-22 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacaktır.

Program hakkkında bilgileri ve başvuru formlarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 2017 Yılı Mali Destek Programı İNDİR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2017 Yılı Mali Destek Programı İNDİR

Turizm ve Çevre Bakanlığı 2017 Yılı Mali Destek Programı İNDİR

 

Haberlere Dönmek İçin Tıklayınız